Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych

Udzielam wszystkich poniższych zgód na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

- Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Cardina sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci wiadomości SMS na podane przeze mnie dane kontaktowe.

- Wyrażam zgodę na używanie przez Cardina sp. z o. o. dla celów marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celach marketingowych przez Cardina sp. z o.o. po wygaśnięciu Umowy lub w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia.