W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych

Udzielam wszystkich poniższych zgód na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych.

- Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Cardina sp. z o. o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną oraz w postaci wiadomości SMS na podane przeze mnie dane kontaktowe.

- Wyrażam zgodę na używanie przez Cardina sp. z o. o. dla celów marketingu bezpośredniego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celach marketingowych przez Cardina sp. z o.o. po wygaśnięciu Umowy lub w przypadku gdy nie dojdzie do jej zawarcia.