Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że opcja refinansowania pożyczki będzie dostępna wyłącznie do 28.02.2019 r. Po tym terminie nie będzie możliwości refinansowania.
Zaloguj się Zapomniałem hasła

Zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek

Midway Invest Sp. z o.o. działająca pod handlową nazwą sms365.pl jako odpowiedzialny pożyczkodawca działa i udziela pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z umową pożyczki, zobowiązuje się przestrzegać tych zasad przez cały okres obowiązywania umowy pożyczki.


1. Cel na jaki można zaciągnąć pożyczkę

SMS365.pl udziela krótkoterminowych pożyczek do 3000 zł z terminem spłaty do jednego miesiąca. Pożyczka udzielona jest w celu opłacenia nieplanowanego zakupu lub rozwiązania krótkoterminowych problemów finansowych i nie może być ona uważana za dodatkowe źródło dochodów. W związku z tym, zalecane jest zaciąganie pożyczki tylko na sumę, która w danym momencie jest potrzebna pożyczkobiorcy i którą będzie on w stanie spłacić w wybranym okresie spłaty pożyczki.


2. Koszt pożyczki.

Wszystkie koszty związane z pożyczką są określone w umowie pożyczki i harmonogramie spłaty. SMS365.pl nie będzie dochodziła żadnych innych należności.


3. Prawo do odstąpienia i wcześniejszej spłaty pożyczki.

SMS365.pl zaleca spłacenie pożyczki w możliwie najkrótszym czasie w celu zmniejszenia wydatków związanych z korzystaniem z niej. Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia SMS365.pl. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).


4. Niedotrzymanie terminu spłaty pożyczki i związane z tym konsekwencje.

W przypadku zwłoki w spłacie pożyczki SMS365.pl za pomocą wszelkich możliwych środków będzie podejmować próby skontaktowania się z pożyczkobiorcą, aby poinformować go o zaleganiu w spłacie pożyczki i ostrzec o możliwych konsekwencjach. Pożyczkodawca może przekazać osobom trzecim prawo do egzekucji opłaty, której koszty pokrywa pożyczkodawca.


Powyższe zasady odpowiedzialnego zaciągania pożyczek stanowią jedynie walor informacyjny i nie mogą być uznawane za oficjalne wyjaśnienie lub tłumaczenie jakiegokolwiek innego dokumentu.