Polityka prywatności

§ 1

Prywatność osób fizycznych odwiedzających internetową stronę SMS365.pl (dalej: strona internetowa) podlega ochronie stosownie do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).


§ 2

Administratorem danych osobowych jest Midway Invest Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie (Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, KRS 0000609410, NIP: 701-056-15-60, REGON: 364027534), występująca w obrocie pod handlową nazwą SMS365.

Spółka, jako Administrator danych oświadcza, iż dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia.§ 3 Z internetowej strony SMS365.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.


§ 3

Z internetowej strony SMS365.pl mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.


§ 4

Podczas procesu rejestracji, która następuje za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej, odwiedzający stronę udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia postulowanych usług. Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji, chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Dane Osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia strony internetowej i świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej, a w szczególności:


§ 5

Szczegółowe zasady dotyczące zasad przetwarzania danych zostały określone w Klauzuli informacyjnej, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia udostępnianej Pożyczkobiorcy na stronie internetowej.


§ 6

Dane osobowe podane podczas procesu rejestracji nie będą przechowywane dłużej, niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.


§ 7

Stosownie do zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane osobowe dotyczą posiada uprawnienie do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Spółkę.


§ 8

Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich sprostowania albo zaprzestania ich przetwarzania)) uzyskać można poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem tel.: 22 100 58 00 oraz pod adresem: info@sms365.pl.


§ 9

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Midway Invest Sp. z o.o. stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych Midway Invest Sp. z o.o. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Midway Invest Sp. z o.o. z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.


§ 10

Spółka zastrzega możliwość zmiany treści niniejszej Polityki prywatności w drodze ich publikacji na stronie internetowej.