W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydaną w dniu 17/03/2020 r. RWR.610.4.18 JM, nr. 2/2020, Capital System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że zobowiązał się do zakończenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, polegającego na niepodawaniu w umowach zawieranych z konsumentami, z wykorzystaniem wzorca umowy pt. "Umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych" ,informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 6,10,11,15 i 21 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r.,poz. 1083). Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakresu określono w ww. Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej na stronie www.uokik.gov.pl

Wypłata środków pieniężnych w placówkach Poczty Polskiej oraz Banku Pocztowego


W dniu 11.05.2017 r. została uruchomiona dla naszych Klientów nowa forma wypłaty środków pieniężnych w dowolnej placówce Poczty Polskiej oraz Banku Pocztowego na terenie całego kraju za pomocą Czeku GIRO.

Korzyści dla Ciebie!

Nie musisz posiadać numeru konta bankowego

W wygodny sposób możesz odebrać pieniądze w dowolnej placówce Poczty Polskiej oraz Banku Pocztowego.

Nie musisz wysyłać 1 gr w celu potwierdzenia danych osobowych

Pracownik Poczty Polskiej zweryfikuje Twoje dane na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnego kodu transakcji.

Nie musisz czekać na zaksięgowanie pieniędzy na koncie

Po otrzymaniu sms’a ze szczegółami transakcji możesz udać się bezpośrednio do dowolnej placówki Poczty Polskiej oraz Banku Pocztowego w celu wypłaty środków pieniężnych.


Jak to działa?